Daerom dan oock den hoeck E recht is / en oversulcx EF recht-standigh op AB. 't Welck te doen was.