Voetnoten bij Euclides

  1. Verwezen wordt naar het zesde werkstuk. Dat is hetzelfde als de 11de propositie:
  2. Verwezen wordt naar de 29ste propositie:
  3. Verwezen wordt naar het zevende werkstuk. Dat is hetzelfde als de 12de propositie:
  1. Verwezen wordt naar het negende werkstuk. Dat is hetzelfde als de 23ste propositie:
  1. Frans van Schooten verwees naar zijn eigen 3de axioma:
  2. Idem.
  3. Verwezen wordt naar het 10de algemene inzicht:
  4. Verwezen wordt naar de 4de propositie: