V. Werckstuck.

Uyt een gegeve punt C in oft buyten een voorgegeve onbepaelde rechte liny AB een rechte liny te trecken, als CF, die op deselve zy recht-standich vi.

't Werck.

Sy na 't voorgaende Werckstuck op AB ghestelt de rechtstaende DE, waer 't valt / en uyt C na 't 3de Werckstuck getrocken de even-wydige CF: dewelcke dan is de begeerde.
Waer van 't Bewijs openbaer is door 't 29ste Voorstel des 1sten boecks Euclidis.