VI. Werckstuck.

Uyt een gegeve punt C, in een gegeve rechte liny AB, een rechte liny te trecken, als CI, die met deselve AB een hoeck maekt, als ACI, die een gegeven recht-linischen hoeck E gelijck zy ix.

't Werck.

Sy op DE naer 't 4de Werckstuck getrocken de recht-staende DF, ontmoetende EF in F; en tot C in de liny AB a gestelt CG gelijck ED, en uyt G op AB na 't voorgaende Werckstuck getrocken de rechtstaende GH: So seg ick / somen in deselve b neemt GI gelijck DF, en haelt CI, dat den hoeck ACI soo groot zijn sal als den hoeck E.

't Bewijs.

Want dewijl de hoecken D en G recht zijn / en daerom c gelijck / en beyde syden ED, DF in 't bysonder gelijck zijn aen beyde syden CG, GI, welcke dese gelijcke hoecken begrijpen: so volgt dat d mede d'andre hoecken E en GCI der driehoecken DEF en GCI d'een d'ander gelijck zijn. 't Welck te doen was.

VII. WERCK-