1. Tot het eynde van een voorgegeve ongenaeckelijcke liny een perpendiculaer op deselve te laten vallen, soo lang als een begeerde.
  2. Van een punt, wijt buyten een voorgestelde liny AB gegeven, op deselve AB een perpendiculaer te laten vallen, welcke 3 of 4 mael korter zy.
  3. Op een gegeve liny AB ('tzy deselve gesien kan worden of niet) een