Opdracht is ,
zoals beschreven op bladzijde 166.


gegeven de punten A, B en C met AC groter dan BC
kies punt D buiten AB x
kies punt E op AD x
snijpunt F van BE en DC xx x
snijpunt G van BD en AF xx x
snijpunt H van AB en EG xx x
Constructie1703