V. Voorstel.

De liny AB, gedeelt zijnde in C, sulcx dat AC grooter zy als CB, te verlenghen naer B: sodanich dat de gantsche liny AH zy tot het verlengde stuck HB, ghelijck AC tot CB. Gestelt zijnde, dat men buyten B niet gaen kan.

Om 't welck te doen / soo salmen 't eeniger plaets buyten AB stellende een stock D haelen AD, DB, DC, en uyt B tot eenich punt in AD, waer 't valt / als E, trecken de liny BE, doorsnydende DC in F. Voorts uyt A door F treckende de rechte AFG tot datse DB ontmoet in G: soo sal / alsmen van B met een boot of sloup uyt-gaet in de roying van AB, totter tijt men gekomen zy tot H, in de roying van beyde stocken E, G, AH tot HB zijn / ghelijck AC tot CB. als begeert was.

 

VI. VOOR-