VII. Voorstel.

Hoe men door 't punt C een liny trecken sal, als CP,

even-