verlengt is / doorsneden worden in P en S. Hier na treckende uyt E door P de rechte EPQ / ontmoetende NB in Q / so salmen uyt G door Q haelen GQR / vallende in de verlengde HE in R. Eyndelijck uyt E door S ghetogen hebbende de rechte EST ontmoetende GQR in T / soo sal men uyt O door T trecken OTV / ontmoetende EB in V en halen CV / dewelcke als dan evenwijdich is met AB.