Derde Bouck
der
Mathematische
Oeffeningen
begrijpende
Apollonii Pergæi
herstelde vlacke
plaetsen:
Dat is,

Een verhandeling van verscheyde Geometrische Voorstellen / welckers ontbinding bestaet in het vinden van oneyndige punten / vallende in een rechte liny / ofte Circkels omtreck. Eertijts gevonden en beschreven door den wijt beroemden Geometra Apollonius Pergæus, maer / verlooren zijnde / nu wederom op nieuw gevonden en in't licht gebracht

Door
FRANCISCUS van SCHOOTEN,
Professor Matheseos in de Universiteyt tot Leyden.
 
t'Amsterdam,
By GERRIT van GOEDESBERGH

Boeck-verkooper op 't Water / in de Delfsche Bybel / tegen
over de Nieuwe Brugh.
Anno 1660.