Drie korenmolens staan op een rij.
De eerste korenmolen maalt twee zakkenkoren in één uur
de tweede maalt vijf zakken in twee uur
en de derde maalt acht zakken in drie uur.

  1. In hoeveel uur doen deze drie korenmolens samen 215 zakken koren?
  2. Hoeveel zakken doet iedere korenmolen?