Aen de Edele en Achtbaere Heeren
myn heeren
de
curateurs
der Universiteyt tot Leyden.

d'Heer, AMELIS van den BOUCKHORST, Heer van
Wimmenum, Baliu en Dijckgraef van Rhijnlandt, en Gedeputeerde
uyt de Ridderschap ter Vergadering van de Hooch-Mogende
Heeren Staten Generael.

d'Heer, GERARD SCHAEP, voor desen Ambassadeur by
den Doorluchtigen en Groot-machtigen Koning van Denemarcken
van wegen de Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael der
Ver-eenigde Nederlanden; en nu Borgemeester der Stadt Amsterdam.

d'Heer, CORNELIS van BEVEREN, Ridder, Heere van
Strevels-hoeck en West-Iselmonde, Raedt van Hollandt, en
Ontfanger Generael van Zuydt-Hollandt, eertijts Ambassadeur by de
Doorluchtige en Groot-machtige Koningen van Engelandt en
Denemarcken, en nu Gedeputeerde van Hollandt ter Vergadering
van de Hooch-Mogende Heeren Staten Generael.

Als mede, aen

d'Heer, CLEMENS van BAERSDORP, Rechts-geleerde,|Burge-
d'Heer, ADRIAEN van STAVEREN,|meesters
d'Heer, NICLAES vander MEER,|der Stadt
d'Heer, FEUIT van ZYP|Leyden