Afdeelingen
van gemengde stoffe


I. Afdeeling.

Manier om te vinden, hoe menigerhande verkiesingen men doen kan, de menichte der dingen gegeven zijnde.

Het middel om alle de verkiesingen, dieder ontrent een gegeve menichte van dingen geschieden konnen, te vinden, verschilt weynig van de wijz waer door men alle de * even-matige deelen en deelders van een gegeven getal of grootheyt, gelijck die elders van ons verklaert is, vinden kan.

Want / soder / by voorbeelt / vier verscheyde dingen waren / beteeckent door a, b, c, en d, om te vinden alle de verkiesingen die men doen kan / met deselve telckens anders en anders te neemen / soo multipliceert a met b, en komt ab. Dan a, b, en ab door c, en komen ac, bc, en abc. En daer na a, b, ab, c, ac, bc, en abc door d, en komen ad, bd, abd, cd, acd, bcd, en abcd. Niet anders / als hier nevens te sien is.

Ende men sal vinden / soo men de verkiesing van haer allen teffens mede voor eene reeckent / datter 15 derhande verkiesingen in alles zijn konnen / gelijck blijckt

a
bab
cacbcabc
dadbdabdcdacdbcdabcd 

nemende  eerstelijck. a
ten 2den.b
ten 3den.a en b te samen
ten 4den.c
ten 5den.a en c te samen
ten 6sten.b en c te samen
ten 7den.a,b, en c te samen
ten 8sten.d
ten 9den.a en d te samen
ten 10den.b en d te samen
ten 11den.a,b, en d te samen
ten 12den.c en d te samen
ten 13den.a,c,en d te samen
ten 14den.b,c,en d te samen
ten 15den.a,b,c,en d alle te samen

Hierom