www.fransvanschooten.nl

Verdeel een lijn in twee gelijke stukken


 
Applet

top 

top 

Werkblad

Opdracht: Toon aan dat lijn AB door punt G in twee gelijke stukken wordt gedeeld.