Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van A naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 157-II.

gegeven A, B en afstand AH
kies punt C x
punt E in verlengde van AC met AE=AC xx
kies punt D op CB xx
punt F in verlengde van AD xx
punt H op gevraagd afstand van punt A x x
snijpunt I op AF en EH x x
punt K op AD met AK=AI x
snijpunt L op AB en CK
(zodat AL=AH)
xxx
Constructie2742