Wat steek je op bij de WGRWO ?

Henk Hietbrink verzorgde op zaterdag 5 november 2016 een korte lezing over wat je kunt opsteken bij de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- Wiskunde Onderwijs.

WGRWO
presentatie
handout
opdrachten van Viète over geheeltallige rechthoekige driehoeken
opdrachten met Viète en Diophantus
opdrachten oppervlakterekening
geogebra gelijkzijdige driehoek