www.fransvanschooten.nl

Tresoar

heeft een digitale versie van het manuscript Fortificatie defensive ende offensive.
 

bekijk

Utrecht

In de universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt een gedrukt exemplaar van Fortification ou Architecture Militaire.
 

bekijk

Manuscripten

Manuscripten met aantekeningen van Frans Jr, zijn vader Frans Sr, zijn broer Pieter en hun leerlingen liggen in Leiden en Groningen en in Leeuwarden.

manuscript

Fortificatie defensive ende offensive

als mede 't rangeeren der Bataillen, geinventeert door den E. Professor Frans van Schooten

Deze lange titel op het voorblad suggereert dat dit manuscript van Frans van Schooten zelf is, maar het handschrift lijkt daar niet op. Opvallend is dat het manuscript zowel in het Nederlands als in het Frans geschreven is.


 

 
Verder onderzoek moet de herkomst van dit manuscript duiden. Welicht heeft het verwantschap met de werken van Samuel Marolois, bijvoorbeeld het werk "Fortification ou architecture militaire tant offensive que defensive".

www.forten.info