www.fransvanschooten.nl

Derde Boek: Proposities

Het derde boek gaat over cirkels.

Proposities Tweede Boek
Proposities Vierde Boek
Joyce: Euclid's Elements Book III


 

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


 

  

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38

Proposities Vierde Boek