www.fransvanschooten.nl

Vierde Boek: Proposities

Het vierde boek gaat over ingeschreven en omgeschreven figuren.

Proposities Derde Boek
Proposities Vijfde Boek
Joyce: Euclid's Elements Guide to Book IV

 


 

37

38

39

40


 

  

37 

38 

39 

40 

41

Proposities Vijfde Boek