Simon Stevin (Sterctenbovwing)

Fortificatie was in de zestiende en zeventiende eeuw een serieuze aangelegenheid waar veel geld, arbeid en materiaal mee gemoeid was. De aanvallende partij mobiliseerde steeds grotere legers met steeds zwaardere kanonnen. Deze kanonnen konden in korte tijd de middeleeuwse muren en torens kapot schieten. De verdedigende partij introduceerde nieuwe vormen van verdediging om een stad te beschermen.
Inzichten veranderden voortdurend. Lokale omstandigheden als terreingesteldheid speelden een rol. Ook paste de aanvaller zijn tactiek aan en de verdediger moest daar weer op reageren. In de loop der decennia volgden enkele systemen elkaar op. Het begon met het Italiaans vestingstelsel. Daarna kwam het oud-Nederlands vestingstelsel en vervolgens het Nieuw Nederlands Vestingstelsel. In de zestiende eeuw verschenen de eerste boeken over fortificatie. Sommige waren prentenboeken met afbeeldingen van steden en hun versterkingen. Simon Stevin was een van de eerste die het ontwerp van een vesting beschreef en verslag deed van de discussie over de nieuwste ontwikkelingen.

workshop vestingbouw met Simon Stevin

NVvW wg Geschiedenis: In de geest van Stevin

NVvW Jaarvergadering 2020

Stevins Sterktenbouwing (website Ad Davidse)