www.fransvanschooten.nl


Viète Opera Mathematica Zeteticorum Liber Primus

De opdrachten 1 tot en met 6 uit het eerste boek van Viète Opera Mathematica Zeteticorum zijn zinvolle algebra oefeningen voor wiskunde B. Aangeraden wordt om na opdracht 1-1 verder te gaan met de opdrachten uit het tweede boek omdat daar gelijksoortige problemen staan. Advies is om pas daarna terug te keren naar de opdrachten 1-2 tot en met 1-6 uit het eerste boek. De moderne, algebraļsche aanpak van Heath is hen bij deze opdrachten 1-2 tot en met 1-6 meer vertrouwd dan de aanpak van Viète.
De opdrachten 1-7 tot en met 1-10 schijnen voor de meeste vwo leerlingen te ver gezocht.

Naast de uitwerkingen in de stijl van Viète zijn ook de uitwerkingen in de stijl van Heath's bewerking van Diophantus opgenomen.

Gegeven de som S en het verschil V van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven het verschil V en de verhouding L : N, van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven de som S en de verhouding L : N, van twee onbekende getallen, het kleinste getal is A en het grootste getal is B.
Gegeven twee getallen X en Y, beide kleiner dan een onbekend getal A en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.
Gegeven twee getallen X en Y, beide groter dan een onbekend getal A en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.
Gegeven twee getallen X en Y, de eerste groter dan een onbekend getal A, de ander kleiner en de verhouding L : N van de verschillen tussen die gegeven getallen en dat onbekende getal.


toptop
top
top
top
top
Zetetic 7 t/m 10

De opdrachten 7 tot en met 10 zijn voor vwo leerlingen te ver gezocht.