Viète Opera Mathematica

Viète is een van de grondleggers van de algebra. Hij publiceerde verschillende boeken rond 1590. Frans van Schooten heeft in opdracht van uitgever Elzevier het werk van Viète gebundeld en geredigeerd in 1646. Viète greep terug op het werk van Diophantus uit de Grieks / Byzantijnse tijd rond het jaar nul. In 1983 verscheen de Engelse vertaling en bewerking door T. Richard Witmer: "The Analytic Art". Op deze webpagina's wordt een deel van zijn werk toegelicht.