www.fransvanschooten.nl

Quotiënt en verschil van de derde machten

Deze opdracht is een aanvulling op het werk van Viète.

andere opdracht: gegeven som van de kwadraten K en verschil van de derde machten U