www.fransvanschooten.nl

6 vwo wiskunde B

Uitwerkingen Examenbundel


Uitwerkingen

De uitwerkingen zijn een co-productie van een docent en een oplettende klas.


 

H5 Meetkundige plaatsen

Begin met de basis: Middelloodlijnen, Deellijnen, Buitendeellijnen, Rakende cirkels,

H6 Cirkeleigenschappen

Begin met een logische opbouw: Koordenvierhoek, Thales, Omgekeerde van Thales, Constante hoek, Omtrekshoek.

leerlingen

docent

geogebra

Bereken hoeken

 

Bereken hoeken

 

Hoogtelijnen, hoogtepunt en koordenvierhoeken

 

Twee rakende cirkels

1963: Hoogtelijnen en koordenvierhoeken

1999: Evenwijdige koorden

2000: Koordenvierhoek

2002: Koordentrapezium

2002: Punten op één lijn

2002: Aangeschreven cirkels

2002: Aangeschreven cirkels

2003: Constante booglengte

2003-2: Lijn door snijpunt van twee cirkels

2004: Cirkel met raaklijn

2004: Meetkundige plaats snijpunt deellijnen

2005: Middens van bogen

2005: Omgeschreven cirkels

Mats: Gelijke hoeken, gelijke bogen

top
 


opdracht T-7