www.fransvanschooten.nl

Aenghesien het 47ste Voorstel des 1sten boecks Euclidis, het welck wy in't 4de deser anders betoont hebben, van seer groot gebruyck is; so heeft my goet gedacht ten gevalle der geene, die, in de Geometrie noch weynig of niet ervaren zijnde, alleen in't overwegen der Voorstellen, welcke eenige wonderbare eygenschappen en klae-blijckende nutticheden vertoonen, vermaeck scheppen, en van een lange aen-een-ketening van voorgaende Propositien een afschrick hebben, alhier een korter bewijs desselven Voorstels aen te hechten.

Het 4de deser staat op bladzijde 47 .


top