Tweede bouck
der
Mathematische
Oeffeningen
begrijpende
d'ontbinding der Simpele Geometrische
Werckstucken
,
Dat is,
Dewelcke ontbonden konnen worden / alleen
door het trecken van rechte linien
Door
FRANCISCUS van SCHOOTEN,
Professor Matheseos in de Universiteit tot Leyden.
 
t'Amsterdam,
By GERRIT van GOEDESBERGH

Boeck-verkooper op 't Water / in de Delfsche Bybel / tegen
over de Nieuwe Brugh.
Anno 1660.