Verdeel de erfenis

Beleg van Breda

Na 1626 was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de winnende hand. Steeds meer steden en provincies werden veroverd op de Spaanse koning. Van het goud van de zilvervloot (Piet Hein) betaalde Prins Frederik Hendrik zijn leger. In 1637 belegerde hij de stad Breda met tienduizend soldaten en nog meer arbeiders. In een paar weken groeven die loopgraven met een totale lengte van 34 kilometer. De Prins had goede rekenaars, landmeters en opzichters in dienst. Die waren, onder andere, opgeleid door Frans van Schooten Senior en Frans van Schooten Junior aan de Ingenieurs­school in Leiden. Van hen leerden ze alles over handelsrekenen, vestingbouw, meetkunde en over de Griekse wiskundige Euclides.

Verdeel de erfenis

Er was eens een rijke boer met een groot weiland, veel koeien en een boerderij. Na zijn overlijden, kregen zijn twee dochters ieder een helft van alles. De boerderij stond op een hoek van het weiland. De zussen wilden allebei zoveel mogelijk weiland zo dicht mogelijk bij de boerderij. De zussen besloten eerlijk te delen, maar wisten niet hoe dat moest. Daarom vroegen ze Frans van Schooten Junior om het weiland eerlijk te verdelen. Zonder passer of geodriehoek bepaalde hij de deellijn van de hoek waar de boerderij stond. Hij deed het zo. Hij zette vier landmeterstokken langs het weiland en een vijfde op de kruising van twee kijklijnen. De kijklijn van de boerderij naar die vijfde stok was volgens hem de deellijn. Frans van Schooten Junior beweerde dat er voor iedere graspol aan de ene kant van de deellijn een andere graspol was aan de andere kant van die deellijn op gelijke afstand van de boerderij. Daarom vond hij dat de erfenis eerlijk verdeeld was.

Lees de opdracht