Dit is een variant op de eerste uitvoering van het delen van een hoek in twee gelijke hoeken. Dat staat beschreven op bladzijde 122.

gegeven vierhoek ABCD
punt E op AD met AE=AB x x
punt F als midden van BE
punt G als midden van BC
punt H als midden van ED
punt I als midden van CD
vierhoek ABGF
vierhoek GCIF
vierhoek IDHF
driehoek AHF
Constructie12111

NB: Voor Frans van Schooten is het bepalen van het midden van een lijnstuk een aparte constructie. Die staat beschreven op bladzijde 126.