Omdat … daarom … dus

Toon aan dat ∠A1,2 door lijn AG in even grote gelijke hoeken wordt gedeeld.
 
Doel is om een correcte meetkundige redenering op te schrijven. Beantwoord iedere vraag met Omdat ... Daarom ... Dus ...

omdat … daarom… dus …
Achtergrond

Frans van Schooten trok een paar lijnen en beweerde dat hij zo een hoek in twee gelijke hoeken deelde. Hij behandelde in zijn boek "Mathematische Oeffeningen" verschillende manieren om een hoek in twee gelijke hoeken te delen. Op bladzijde 122 werkte hij een eerste manier uit. Daar kun je lezen hoe hij de punten A, B, C, D, E, F en G koos. In de constructie staat dat je willekeurig drie punten A, B en C kiezen mag. Ergens, heel willekeurig, op lijn AB mag je een punt D zetten. Er staat dat de punten E, F en G zodanig bepaald zijn dat AD = AE en dat BD = FE. Ook staat er dat punt G snijpunt is van de lijnen BE en DF.

Mathematische Oeffeningen