Dit is de tweede uitvoering van het delen van een hoek in twee gelijke hoeken, zoals beschreven op bladzijde 123.

gegeven ∆ABC
punt D in verlengde van AC met AB=AD xx
punt E in verlengde van CD met AD=DE xx
trek lijn BE x
punt F in verlengde van BE met EB=BF xx
trek lijn AF
(dat is de deellijn van ∠A)
x
Constructie0530