Dit is de derde uitvoering van het delen van een hoek in twee gelijke hoeken, zoals beschreven op bladzijde 123.

gegeven ∆ABC
punt D in verlengde van AC met AB=AD xx
punt E in verlengde van AB met AB=BE xx
punt F in verlengde van DE met DE=DF xx
trek lijn AF
(dat is de deellijn van ∠A)
x
Constructie0430