Omdat … daarom … dus

Toon aan dat ∠BAC door lijn AF in twee gelijke hoeken wordt gedeeld.
 
Doel is om een correcte meetkundige redenering op te schrijven. Beantwoord iedere vraag met Omdat ... Daarom ... Dus ...

omdat … daarom… dus …


 


Achtergrond

Frans van Schooten Jr trok een paar lijnen en beweerde dat hij zo een hoek in twee gelijke hoeken deelde. Hij behandelde in zijn boek "Mathematische Oeffeningen" verschillende manieren om een hoek in twee gelijke hoeken te delen. Op bladzijde 123 werkte hij deze manier uit. Daar kun je lezen hoe hij de punten A, B, C, D, E en F koos. In de constructie staat dat je willekeurig drie punten A, B en C kiezen mag. Ook staat er dat punt D en E op lijn AB liggen met AB = AD = DE en dat punt F ligt op lijn BE met BE = BF.

Mathematische Oeffeningen