Dit is de vierde uitvoering van het delen van een hoek in twee gelijke hoeken.
zoals beschreven op bladzijde 125.

gegeven ABC
kies punt D in verlengde van AB xx
punt F op AC met AB=AF xx
punt E in verlengde van AFC met AE=AD xx
trek lijn BE x
trek lijn DF x
snijpunt G waar lijn BD snijdt lijn EF x
trek lijn AG
(dat is de deellijn van ∠A)
x
Constructie1621