II. Werckstuck.

Een voorgegeve bepaelde rechte liny AB in twee gelijcke deelen te deelen v.

't Werck.

Genomen zijnde buyten AB eenigh punt naer ghevallen / als C, soo sy a uyt A door C en rechte liny getogen / als ACD / en in deselve b ghestelt CD gelijck tweemael AC, en uyt D door B een rechte liny getrocken: dan sal / so men c BE gelijck neemt aen BD / en haelt CE / deselve de liny AB in 't midden E doorsnijden.

't Be-