Dit is de eerste uitvoering van het delen van een lijnstuk in twee gelijke stukken, zoals beschreven op bladzijde 126.

gegeven punt A en B
kies punt C buiten AB x
punt D op AC met CD=2×AC xx
punt E op BD met BD=ED xx
trek lijn EC x
snijpunt F waar lijn CE snijdt lijn AB
(dat ligt halverwege AB)
x
Constructie1231