Dit is de tweede uitvoering van het delen van een lijnstuk in twee gelijke stukken, zoals beschreven op bladzijde 127.

gegeven punt A en B
kies punt C buiten AB x
punt D in verlengde van BC met BC=CD x x
trek lijn AD x
punt E op AD met DE=BC x
punt F op AD met EF=BC x
trek lijn BE x
trek lijn FC x
snijpunt G x
trek lijn BF x
trek lijn DG x
snijpunt H x
trek lijn CH x
snijpunt I
(dat ligt halverwege AB)
x
Constructie1724