Dit is de eerste uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 128.

gegeven de punten A en B
neem punt C buiten AB
trek lijn AC x
punt D in verlengde van AC met AC=AD x
trek lijn DB x
punt E in verlengde DB met BE=BD x
trek lijn CE
(die is evenwijdig aan AB)
x
Constructie0320