www.fransvanschooten.nl

Applet 129

Doel

Doel is om aan te tonen dat de lijnen BD en CE elkaar snijden.