Dit is de tweede uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 129.

gegeven de punten A, B en C
kies punt D op AC
punt E in verlengde van AB met AB=BE x
trek lijn EC x
trek lijn BD x
snijpunt F x
Constructie0211