Zeven pond suiker kost even veel als twee pond kruidnagelen.
Drie pond kruidnagelen kost even veel als dertien pond pepers.
Eén pond pepers kost twaalf stuivers.

Hoeveel kost één kist met 476 pond suiker?


In de oorspronkelijke tekst staat het teken .
Dat staat voor lb en daar wordt mee bedoeld één pond.
Eén pond is tegenwoordig een halve kilogram.
In die tijd hanteerde iedere stad een ander gewicht.
Dat varieerde tussen de 400 gram en 500 gram.
In Amsterdam was een pond 494 gram, maar in Antwerpen 469 gram.