www.fransvanschooten.nl

Applet 130

Doel

Doel is om een lijn te construeren die evenwijdig is aan lijn AB en door puntC gaat.