Dit is de tweede uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 130.

gegeven ABC
kies D op AC xx
punt E in verlengde van AB met AB=BE x
trek lijn EC x
trek lijn BD x
snijpunt F x
trek lijn ED x
trek lijn AF x
snijpunt G x
trek lijn CG
(die is evenwijdig aan AB)
x
Constructie1612