Volgt de andere manier.

Anders.

Sy in AC, ofte naer dat deselve verlengt is na C, genomen eenich punt naer gevallen / als D, ende AB verlengt tot E; sulcx dat BE gelijck zy aen BA: voorts door de punten C, E en D, B getogen de rechte linien CEF en DBF, die na het 1ste Voor-bewijs malkander doorsnijden in F: Soo seg ick / somen treckt AF en DE, die na het 2de Voor-bewijs verlengt malkander ontmoeten in G en voorts haelt GC, dat deselve even-wydigh is met AB.