Om 't welck te bewijsen / so sy door 't punt D verdacht de linie HDI / even-wydich met ABE: ontmoetende AF, FE, ofte naer dat deselve verlengt zijn / in de punten H en I. Waer door / om de gelijckhoeckige driehoecken ABF en HDF, x , AB tot BF zijn sal / als HD tot DF: en wederom / om de gelijckhoeckige driehoecken BFE en DFI, BF tot BE, als DF tot DI: dat is y / gelijck-stemmig AB AB tot BE, als HD tot DI. Nu is door 't werck AB gelijck BE. Waerom dan oock HD aen DI gelijck is. Wijders / dewijl om de gelijckhoeckige driehoecken GHD en GAE z / HD tot DG is / als AE tot EG:

en