Dit is de derde uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 131.

gegeven de punten A, B en C
gegeven punt D halverwege AC
punt F in verlengde van BD met BD=DF x
trek lijn FC
(die is evenwijdig aan AB)
x
Constructie0110