Dit is de vierde uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 131.

gegeven de punten A, B en D
gegeven punt C halverwege AD
punt E in verlengde van AB met AB=BE xx
punt I op DE met EI=BC x
trek lijn CI
(die is evenwijdig aan AB)
x
Constructie0220