en overanderta HD tot AE als DG tot GE: item om de gelijckhoeckige driehoecken CDI en CAE, ID tot DC, als EA tot AC, en overandert DI tot AE, als DC tot CA: Soo volgt / dat / HD aen DI gelijck zijnde / b DG tot GE zijn sal / als DC tot CA. Maer gelijck DG tot GE, also is c den driehoeck CDG tot den driehoeck GCE: item DC tot CA, gelijck den selven driehoeck CDG tot den driehoeck GCA. Waerom dan d den driehoeck GCE gelijck is aen den driehoeck GCA. Dewelcke / vermits sy staen op eene grondt GC, en aen een selve syd / e oversulcx oock sullen staen tussen twee even-wydige linien. Waerom dan GC even-wydig is met AB. 't Welck te doen was.