Dit is de vijfde uitvoering van het trekken van een lijn evenwijdig aan een andere lijn, zoals beschreven op bladzijde 132.

gegeven de punten A, B en C
gegeven punt D in verlengde van AC
punt E in verlengde van AB met AB=BE xx
trek lijn BC x
trek lijn DE x
snijpunt F x
punt G ergens in verlengde van ABExx
punt H in verlengde van EG met EG=GH xx
trek lijn FG x
trek lijn DH x
snijpunt I x
trek lijn CI
(die is evenwijdig aan AB)
x
Constructie1822