www.fransvanschooten.nl

Applet 133

Doel

Doel is om een lijn te construeren die loodrecht staat op lijn AB.