Dit is de eerste uitvoering van het trekken van een lijn loodrecht op een lijn door een gegeven punt op die lijn, zoals beschreven op bladzijde 133.

gegeven de punten A en B
punt D buiten AC met AB=BD xxx
punt C in verlengde van AB met AB=BC xx
punt E in verlengde van AC met CD=CE xx
punt F in verlengde van DC met AC=CF xx
trek lijn EF
(staat loodrecht op AB)
x
Constructie1540